Apsardzes sertifikāts.


2014.gada 13.februārī pieņemtais Apsardzes darbības likums nosaka, ka apsardzes sertifikātu fiziskai personai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz pēc 160 akadēmisko stundu profesionālās izglītības programmas apgūšanas un kvalifikācijas pārbaudījuma nokārtošanas Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisijā.


Apmācību programmā ietilpst sekojoši mācību priekšmeti:

Mācību priekšmeti Stundas
Apsardzes darbības tiesiskais regulējums 24 st.
Apsardzes taktika 18 st.
Tehniskie līdzekļi apsardzē 17 st.
Šaujamieroči un speciālie līdzekļi 8 st.
Saskarsmes psiholoģija 19 st.
Speciālo cīņas paņēmienu pielietošanas pamati 72 st.
Noslēguma pārbaudījums 2 st.
KOPĀ: 160 st.
Pieteikties uz apmācību var, iepriekš zvanot pa tālruni 67717489 vai mob.tālr. 26536680. Tiks saskaņots ierašanās laiks, lai aizpildītu nepieciešamos dokumentus ( anketu, iesniegumu u.c.). Līdzi jāņem vienu fotogrāfiju ( 3x4 cm), pases un atestāta kopijas vai oriģinālus.


Mēs atrodamies Elizabetes ielā 2 - 219 kab., Rīgā.
Samaksa par apmacību sastāda - 95.00 EUR.


Cena iekļauj teorētisko apmācību, tuvcīņu nodarbības, ka arī mūsu izstrādātā ONLINE TESTĒŠANAS DATORIZĒTA PROGRAMMA, līdzīga programmai, kuru Jūs izmantosiet teorētisku zināšanu pārbaudes kārtošanai Valsts policijā. Testēšanas programma, mūsu studentiem, ir pieējamā 24 stundas diennaktī, 60 dienas, no jebkuras vietas un datora.
Pēc dokumentu iesniegšanas un samaksas veikšanas par apmācību tiek komplektētas apmācību grupas. Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību un persona var doties uz Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisiju kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, lai saņemtu apsardzes sertifikātu.


Pirms pārbaudījuma kārtošanas Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • iesniegums;
  • apliecība (kopiju ) par augstāk minētās izglītības programmas apguvi;
  • apliecība ( kopiju ) par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos;
  • psihiatra un narkologa atzinuma kopija;
  • viena fotogrāfija ( 2x3 cm);
  • kvīts par apsardzes sertifikāta valsts nodevas samaksu.

Saskaņā ar 2014. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 742 maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu šādā apmērā:

Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu 40.00 EUR
Par apsardzes sertifikāta izsniegšanu 20.00 EUR
Par apsardzes sertifikata izsniegšanu pēc derīguma termiņa pagarināšanas 20.00 EUR
Par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu 20.00 EUR
Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.
Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus ar atbildem var apskatīt šeit.
Lai sagatavotos „Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumam”, kurš kārtojams policijā, BALTIJAS DROŠĪBAS SKOLAS speciālisti ir izstrādājuši apmācības kursam par tēmu „Apsardzes darbība” unikālu ONLINE TESTĒŠANAS DATORIZĒTO PROGRAMMU.

Datorprogramma sevī ietver:
  • Eksāmena jautājumus un atbildes uz jautājumiem;
  • Zināšanu pārbaudes testu režīmā.
  • Iespēju analizēt kļūdas un zināšanu apgūšanas procesu;
  • Galīgu 40 minūšu garu zināšanu pārbaudes testu ar 40 eksāmena jautājumiem (tests ir analoģisks tam, kāds būs datoreksāmenā policijā).
Iepazīties ar PROGRAMMU „ Demo Tests” režīmā jūs varat, ŠEIT, izmantojot šo lietotājvārdu un paroli:


Lietotājvārds: demo
Parole: Demo1234!


PIEZĪME: lai palielinātu vai samazinātu teksta burtu lielumu, testēšanas datorizētā programmā, izmantojiet taustiņu kombināciju: ctrl +, vai ctrl -, ka arī lapas kreisajā pusē (augšā) var izvēlēties programmas interfeisa valodu.
Mūsu studenti, iestājoties Baltijas drošības skolā, mācības laikā saņem LIETOTĀJVĀRDU un PAROLI.
Apsardzes darbinieki, kuriem ir jāpagarina „APSARDZES SERTIFIKĀTS”, lai sagatavotos „Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumam”, var iegādāties LIETOTĀJVĀRDU un PAROLI.
Šis pakalpojums maksā 35 EUR, tajā skaitā PVN 21%. Pēc lietotājvārda un paroles iegādes, DATORIZĒTĀ PROGRAMMA, būs pieejama 24 stundas diennaktī, 60 dienas, no jebkuras vietas un datora ar interneta pieslēgumu.
Iegādāties LIETOTĀJVĀRDU un PAROLI, iepriekš piezvanot pa tālruni 26536680, Jūs varat SIA „Baltijas drošības skola” ofisā Elizabetes iela 2, kab.219, Rīgā, maksājot skaidrā naudā, vai veicot maksājumu patstāvīgi ar pārskaitījumu uz SIA „Baltijas drošības skola” norēķinu kontu:
SIA „Baltijas drošības skola”
Vienotais reģ. Nr. 40003135912
AS SEB Banka, kods UNLALV2X
Konts LV81UNLA0002014467411


Maksājuma uzdevumā ailē "mērķi" obligāti jāuzrāda:Vārdu, Uzvārdu, personas kodu un mobilā tālruņa numuru.
No brīža kad nauda tiks ieskaitīta kontā, 24 stundu laikā, Jums tiks nosūtīts uz norādīto mobilo tālruņi LIETOTĀJVĀRDS un PAROLE.