Apmācība.

Apsardzes sertifikāts.

2014.gada 13.februārī pieņemtais Apsardzes darbības likums nosaka, ka apsardzes sertifikātu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izsniedz fiziskajai personai, kura ieguvusi noteiktu izglītību vai apguvusi attiecīgu izglītības programmu un nokārtojusi apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījumu, vai personai, kurai atzīta ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija atbilstoši likumam “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”.

Apmācību programmā ietilpst sekojoši mācību priekšmeti:

Mācību priekšmetiStundas
Apsardzes darbības tiesiskais regulējums16 st.
Apsardzes taktika,tehniskās sistēmas un tehniskie līdzekļi54 st.
Personu aizturēšanas un speciālo līdzekļu pielietošanas pamati12 st.
Noslēguma pārbaudījums2 st.
KOPĀ: 84 st.

Pieteikties uz apmācību var, iepriekš zvanot pa tālruni 67717489 vai mob.tālr. 26536680. Tiks saskaņots ierašanās laiks, lai aizpildītu nepieciešamos dokumentus ( anketu, iesniegumu u.c.). Līdzi jāņem Līdzi jāņem pases un izglītības dokumentu kopijas vai oriģinālus.

Mēs atrodamies Elizabetes ielā 2 – 219 kab., Rīgā.
Samaksa par apmacību sastāda – 120.00 EUR.

Cena iekļauj teorētisko apmācību, ka arī mūsu izstrādātā ONLINE TESTĒŠANAS DATORIZĒTA PROGRAMMA, līdzīga programmai, kuru Jūs izmantosiet teorētisku zināšanu pārbaudes kārtošanai Valsts policijā. Testēšanas programma, mūsu studentiem, ir pieejama 24 stundas diennaktī, 60 dienas, no jebkuras vietas un datora. Pēc dokumentu iesniegšanas un samaksas veikšanas par apmācību tiek komplektētas apmācību grupas. Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību un persona var doties uz Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisiju kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, lai saņemtu apsardzes sertifikātu. Pēc dokumentu iesniegšanas un samaksas veikšanas par apmācību tiek komplektētas apmācību grupas. Pēc izglītības programmas apgūšanas tiek izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību un persona var doties uz Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisiju kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanai, lai saņemtu apsardzes sertifikātu.

Pirms pārbaudījuma kārtošanas Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisijai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • iesniegums;
 • apliecība (kopiju ) par augstāk minētās izglītības programmas apguvi;
 • apliecība ( kopiju ) par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos
 • psihiatra un narkologa atzinuma kopija;
 • viena fotogrāfija ( 2×3 cm);
 • kvīts par apsardzes darbinieka kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu un apsardzes sertifikāta saņemšanu valsts nodevas samaksu.

Saskaņā ar 2014. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 742 maksājama valsts nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu šādā apmērā:

Par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu40.00 EUR
Par apsardzes sertifikāta izsniegšanu20.00 EUR
Par apsardzes sertifikata izsniegšanu pēc derīguma termiņa pagarināšanas20.00 EUR
Par apsardzes sertifikāta dublikāta izsniegšanu20.00 EUR

Apsardzes sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.
Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījuma jautājumus ar atbildem var apskatīt šeit.Lai sagatavotos „Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumam”, kurš kārtojams policijā, BALTIJAS DROŠĪBAS SKOLAS speciālisti ir izstrādājuši apmācības kursam par tēmu „Apsardzes darbība” unikālu ONLINE TESTĒŠANAS DATORIZĒTO PROGRAMMU.

Datorprogramma sevī ietver:

 • Eksāmena jautājumus un atbildes uz jautājumiem;
 • Zināšanu pārbaudes testu režīmā.
 • Iespēju analizēt kļūdas un zināšanu apgūšanas procesu;
 • Galīgu 40 minūšu garu zināšanu pārbaudes testu ar 40 eksāmena jautājumiem (tests ir analoģisks tam, kāds būs datoreksāmenā policijā).

Iepazīties ar PROGRAMMU „ Demo Tests” režīmā jūs varat, �ŠEIT, izmantojot šo lietotājvārdu un paroli:

Lietotājvārds: demo
Parole: Demo1234!

PIEZĪME: lai palielinātu vai samazinātu teksta burtu lielumu, testēšanas datorizētā programmā, izmantojiet taustiņu kombināciju: ctrl +, vai ctrl -, ka arī lapas kreisajā pusē (augšā) var izvēlēties programmas interfeisa valodu.
Mūsu studenti, iestājoties Baltijas drošības skolā, mācības laikā saņem LIETOTĀJVĀRDU un PAROLI.
Apsardzes darbinieki, kuriem ir jāpagarina „APSARDZES SERTIFIKĀTS”, lai sagatavotos „Apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumam”, var iegādāties LIETOTĀJVĀRDU un PAROLI.
Šis pakalpojums maksā 35 EUR, tajā skaitā PVN 21%. Pēc lietotājvārda un paroles iegādes, DATORIZĒTĀ PROGRAMMA, būs pieejama 24 stundas diennaktī, 60 dienas, no jebkuras vietas un datora ar interneta pieslēgumu.
Iegādāties LIETOTĀJVĀRDU un PAROLI, iepriekš piezvanot pa tālruni 26536680, Jūs varat SIA „Baltijas drošības skola” ofisā Elizabetes iela 2, kab.219, Rīgā, maksājot skaidrā naudā, vai veicot maksājumu patstāvīgi ar pārskaitījumu uz SIA „Baltijas drošības skola” norēķinu kontu:
SIA „Baltijas drošības skola”
Vienotais reģ. Nr. 40003135912
AS SEB Banka, kods UNLALV2X
Konts LV81UNLA0002014467411

Maksājuma uzdevumā ailē “mērķi” obligāti jāuzrāda:Vārdu, Uzvārdu, personas kodu un mobilā tālruņa numuru.
No brīža kad nauda tiks ieskaitīta kontā, 24 stundu laikā, Jums tiks nosūtīts uz norādīto mobilo tālruņi LIETOTĀJVĀRDS un PAROLE.

Tiesībsargājošām iestādēm.

POLICIJAS PĀRRUNVEDĒJU, SARUNU VEŠANAS INSTRUKTORU APMĀCĪBA

Kursa mērķis:
Sagatavot pārrunvedējus (Policijas darbiniekus), kuri varētu tikt iesaistīti pārrunu vešanā ķīlnieku krīzes situācijās, iebarikādēšanās situācijās vai cilvēku nolaupīšanas situācijās. Iepazināt ar taktiskās darbības pamatprincipiem darbā ar ķīlnieku krīzēm, attīstīt praktiskās iemaņas rīcībai dažādās ar profesionālās pilnveides kursu saistītās situācijās. Sagatavot sarunu vešanas instruktorus, kas varētu apmācīt savu struktūrvienību darbiniekus sarunu vešanai ar agresīvām personām, bruņotām personām, un personām ar garīgiem traucējumiem.

Mācību ilgums: 120 akadēmiskās stundas.

Semināri

Semināri ar praktiskām nodarbībām lauj īsā laikā iegūt nepieciešamās zināšanas drošības jomā.

 • Bankas darbinieku rīcība laupīšanas gadījumos.
 • Saskarsme ar krīzes situācijā nonākušām agresīvām un bruņotām personām.
 • Iespējamās krīzes situācijas paaugstinātas bīstamības infrastruktūras objektos un terorisma draudi.
 • Ātrā nolaupīšana „TIGER Kidnapping”.
 • Manipulāciju tehnikas un hipnozes ietekme uz darbiniekiem, kas strādā ar naudu un pretdarbības rekomendācijas.
 • Par ieroču, sprādzienbīstamu un improvizēto sprāgst ierīču atpazīšanu, meklēšanu un ienešanas apsargājamā objektā novēršanu.
 • Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekme un reibums.
 • Saskarsme ar, krīzes situācijā nonākušām problemātiskām personām un agresīviem klientiem.