Kontakti

“Baltijas drošības skola” SIA
Vienotais reģ. Nr.40003135912
PVN reģ. Nr. LV40003135912

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle,
SWIFT: RIKOLV2X
Konts: LV30 RIKO 0002 0133 2312 6

Juridiskā Adrese: Mazā Nometņu iela 29
Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV81UNLA0002014467411

Kontakti

Mazā Nometņu iela 29

info@bds93.lv

+371 26 536 680

+371 67 717 489