Adrese

Juridiskā adrese:
Mazā Nometņu iela 29,
Rīga, LV-1002, LATVIJA
Biroja adrese:
Elizabetes iela, 2 kab. 219
Rīga, LV-1010, LATVIJA
Tālr: / Fax +371 67 717489
Mob.: +371 26536680
E-mail: info@bds93.lv .

Rekvizīti

"Baltijas drošības skola" SIA
Vienotais reģ. Nr.40003135912
PVN reģ. Nr. LV40003135912
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle,
SWIFT: RIKOLV2X
Konts: LV30 RIKO 0002 0133 2312 6

Banka: AS SEB Banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV81UNLA0002014467411

Karte