Адрес

Юридический адрес:
Nometņu iela 59b -74,
Rīga, LV-1002, LATVIJA
Адрес офиса:
Elizabetes iela, 2 kab. 219
Rīga, LV-1010, LATVIJA
Tālr: / Fax +371 67 717489
Mob.: +371 26536680
E-mail: info@bds93.lv .

Реквизиты

"Baltijas drošības skola" SIA
Vienotais reģ. Nr.40003135912
PVN reģ. Nr. LV40003135912
Banka: AS DNB banka,
SWIFT: RIKOLV2X
Konts: LV30 RIKO 0002 0133 2312 6

Карта