POLICIJAS PĀRRUNVEDĒJU, SARUNU VEŠANAS INSTRUKTORU APMĀCĪBA

Kursa mērķis:
Sagatavot pārrunvedējus (Policijas darbiniekus), kuri varētu tikt iesaistīti pārrunu vešanā ķīlnieku krīzes situācijās, iebarikādēšanās situācijās vai cilvēku nolaupīšanas situācijās. Iepazināt ar taktiskās darbības pamatprincipiem darbā ar ķīlnieku krīzēm, attīstīt praktiskās iemaņas rīcībai dažādās ar profesionālās pilnveides kursu saistītās situācijās. Sagatavot sarunu vešanas instruktorus, kas varētu apmācīt savu struktūrvienību darbiniekus sarunu vešanai ar agresīvām personām, bruņotām personām, un personām ar garīgiem traucējumiem.

Mācību ilgums: 120 akadēmiskās stundas.