Semināri


  • Bankas darbinieku rīcība laupīšanas gadījumos.
  • Saskarsme ar krīzes situācijā nonākušām agresīvām un bruņotām personām.
  • Iespējamās krīzes situācijas paaugstinātas bīstamības infrastruktūras objektos un terorisma draudi.
  • Ātrā nolaupīšana „TIGER Kidneping”.
  • Manipulāciju tehnikas un hipnozes ietekme uz darbiniekiem, kas strādā ar naudu un pretdarbības rekomendācijas.
  • Par ieroču, sprādzienbīstamu un improvizēto sprāgst ierīču atpazīšanu, meklēšanu un ienešanas apsargājamā objektā novēršanu.
  • Narkotisko, psihotropo un toksisko vielu ietekme un reibums.
  • Saskarsme ar, krīzes situācijā nonākušām problemātiskām personām un agresīviem klientiem.