Apmācība.


Apsarga Sertifikāts

No 1993. gada - līdz šim brīdim BDS apmācīti vairāk kā 9000 apsardzes darbinieki. BDS piedāvā kvalitatīvu un efektīvu apmācības programmu.

Tiesībsargājošām iestādēm

Semināri

Semināri ar praktiskām nodarbībām lauj īsā laikā iegūt nepieciešamās zināšanas drošības jomā.